Entscheidung-Leistungsprämie-2014-Determinazione premio di produttività 2014.pdf
Leistungsprämie-2014-Tabelle-premio di produttività-tabella.pdf
Beschluss-Ergebniszulage-Direktor-2014-Delibera indennità di risultato del Direttore.pdf
Ergebniszulage-Indennità-di-risultato-2014.pdf